ZATRZYMAJ DROŻYZNĘ!

Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego, by zadbał o nasz interes narodowy, wypowiedział niekorzystne dla Polski zobowiązania międzynarodowe i nie godził się na rozwiązania narzucane przez ekologicznych lobbystów, które znacząco pogorszą i tak już trudną sytuację materialną milionów Polaków.

5835 – tyle osób podpisało petycję

Kto za to zapłaci? Podatnik!

Galopująca inflacja, drożejące w zatrważającym tempie żywność i usługi, wyższe ceny prądu i gazu – to rzeczywistość, z którą obecnie mierzą się miliony Polaków. Nie ma co ukrywać, jest źle, a będzie jeszcze gorzej, bowiem konsekwentnie zbliżamy się do wcielenia w życie rozwiązań zawartych w tzw. Europejskim Zielonym ładzie. W teorii jest on zbiorem pięknych i szlachetnych inicjatyw mających na celu poprawę jakości naszego życia i troski o planetę. W praktyce zaś radykalnym planem uczynienia z Unii Europejskiej wspólnoty państw, które osiągną zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

 

Jak wszyscy doskonale wiemy, wielkie plany polityków przekładają się najczęściej na wielkie koszty dla podatników i konsumentów. Nie inaczej jest i tym razem… Pakiet reform „Czysta energia” oznacza dla nas rezygnację z węgla, energetyczne uzależnienie się od innych państw,a w efekcie kolejne drastyczne podwyżki cen prądu i gazu. Przerzucenie się na odnawialne źródła energii może potrwać całe dziesięciolecia!

Równi i równiejsi...

Proponowane zmiany w polityce rolnej mogą doprowadzić do spadku produkcji w podstawowych obszarach rolnictwa nawet o 10-15%, a więc i do jeszcze wyższych cen żywności. Porównując grudzień do listopada, sam nabiał zdrożał nawet o 9%, a ekonomiści zwracają uwagę, że inflacja może być znacznie wyższa niż wynika to z danych podawanych przez GUS.

 

„Zrównoważony transport” to nic innego, jak rosnące ceny paliw, zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi i wykluczenie komunikacyjne osób, które nie będą sobie mogły pozwolić na drogie pojazdy elektryczne. Nie łudźmy się, że zakup takich samochodów zostanie nam w dużej mierze pokryty z systemu publicznych dopłat. To polscy podatnicy będą tymi, którzy sfinansują  zapomogi dla znacznie zamożniejszych Niemców czy Francuzów. Zdaniem ekologicznych lobbystów to przecież my w największym stopniu odpowiadamy za emisję zanieczyszczeń.

 

Nie ma naszej zgody na takie stawianie sprawy, dlatego apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego, by zadbał o nasz interes narodowy, wypowiedział niekorzystne dla Polski zobowiązania międzynarodowe i nie godził się na rozwiązania narzucane przez ekologicznych lobbystów, które znacząco pogorszą i tak już trudną sytuację materialną milionów Polaków.

Treść petycji:

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze

Z wielkim niepokojem obserwuję rosnące w zatrważającym tempie ceny produktów i usług, a wraz z nimi olbrzymią presję na nasz kraj w sprawie realizacji założeń tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i przestawiania polskiej gospodarki na tory zrównoważonego rozwoju.

Nie trzeba być żadnym ekonomistą, by wiedzieć, że ubrane w piękne słowa narzucane nam reformy oznaczają dla Polaków kolejne podwyżki cen i tak już drogiego prądu, gazu, paliw czy żywności. Wprowadzone w życie jednocześnie spowodują wyraźne zubożenie całych grup społecznych, a także zniszczenie niektórych doskonale dziś prosperujących sektorów polskiej gospodarki.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że wcale nie neguję potrzeby dbania o środowisko. Czym innym jednak jest podejmowanie działań proekologicznych, na jakie możemy sobie pozwolić, a czym innym bezrefleksyjne realizowanie narzucanych reform, w tym całkowitej rezygnacji z węgla, które uderzają w polską rację stanu i obywateli.

Dlatego apeluję, aby zadbał Pan o nasz interes narodowy, wypowiedział niekorzystne dla Polski zobowiązania międzynarodowe i nie godził się na rozwiązania narzucane nam  przez unijnych urzędników, które realnie pogorszą sytuację materialną milionów Polaków. W czasach trwającego kryzysu i galopującej inflacji jest to ostatnia rzecz, na jaką możemy sobie pozwolić…

Z wyrazami szacunku

Zatrzymaj drożyznę

Podpisz apel do premiera, by nie ulegał presji unijnych lobbystów

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz fundacji Towarzystwo na rzecz Rozwoju i Inicjatyw Społecznych z siedzibą przy ul. Świętego Filipa, 23/4, 31-150 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Czy uważasz, że realizacja założeń tzw. Europejskiego Zielonego Ładu pogorszy sytuację finansową Polaków?

Organizatorzy akcji: